اینها اکثر سکه هایی که تو زمان قاجار رواج داشته.

همرو به دینار تبدیل کردم تا فهمیدن ارزشش براتون راحت تر بشه

اشرفی=20000دینار=2تومان _ از طلا

تومان=10000دینار=8ریال=ده قران _از طلا

ریال=1250دینار=5ربعی_از نقره

قران=1000دینار=5 عباسی_از نقره

ربعی=250دینار=5شاهی_از نقره

عباسی=200دینار=4 شاهی_از نقره

محمودی=100دینار=4پول=2شاهی_از برنز

شاهی=50دینار=2پول=5 غاز مضاعف_از برنز

بیستی=40دینار=4 غاز مضاعف_از برنز

پول=25دینار=2 غاز مضاعف+1غاز ساده _از اهن

غاز مضاعف=10دینار=2غاز ساده_از اهن

غاز ساده=5 دینار_از اهن

دقت داشته باشین که حواله (چک) اون زمان وجود داشته مثلا یه تاجر رویه یه برگه کالاشو میفروخته بعد خریدار اول همون برگرو به خریدار دوم  میفروشه و همین طور دست به دست