بر اساس حدیث پیامبر (روزه در گرما برابر  جهاد است«الصوم فی الحر جهاد»)

روزه =جهاد

وچون دفاع نوعی جهاد است

جهاد=دفاع

پس می تونیم بگیم

روزه=دفاع

و چون ما اهل جمهوری اسلامی ایرانیم و شعار مون هست دفاع همچنان باقیست

در نتیجه می تونیم بگیم روزه همچنان باقیست

حالا مهم نیست ماه شوال باشه یا رمضان تا وقتی هوا گرمه(حدیث و معادله بالا) باید روزه بگیریم خخخخخخخ