دم اون افرادی گرم که رفتن و دستشون رو دادن تا ما تو مذاکرات جلوی امریکا دست پر باشیمبرای تعجیل در فرج امام زمان دیگه گناه نکنیم

حالا یه صلواتی هم بفرستیم بدنیست

:))