من محمدرضا هستم
یک معتاد
به بازی کلش او کلنز
این بازی به خودیه خود هیچ عیبی نداره . و خیلی بازی جالب - منطقی - و زیبایه - (کلی هم صله رحم میکنی با دوستات تو کلن )
اما چون اعتیاد اوره و بعد از مدتی دیگه این تو نیستی که بازی میکنی و این کلش او کلنزه (سوپرسل )داره باتو بازی میکنه .
برای همین من تصمیم به ترکش گرفتم . البته بگم بارها تصمیمشو گرفتم و شکست خوردم 
ولی ایندفعه میخوام هر کاری میکنم رو اینجا بنویسم . تا هم احتمال پیروزی خودم بیشتر بشه هم یه بنده خایی اگه خواست ترک کنه ازشون استفاده کنه .
(به زودی میزارم )