زمانی ک پدر یا مادر دارن حرف حق و راست میزنن ک ناراحت شدن از دستشون معنا نداره

پس هنرمند اونه ک بتونه زمانی از دست مادر یا پدرش ناراحت نشه ک دارن حرف زور میزنن

فکر کنم حق والدین هم همین زمان ادا میشه یعنی زمانی ک حرف زور بزن و تو بدون نق زدن و گلایه کردن حرفشون رو گوش کنی