داشتم فکر میکردم چون در 99/999% اوقات والدین ادم پچه خودشون رو بیشتر از خود ادم دوست دارن ( یعنی اهمیت فرزند برای پدر مادر از اهمیت خود فرزند برای خودش بیشتره . مثلا ممکنه شما توی هوای سرد حاضر باشی بدون کلاه بری بیرون ولی مادر و پدرت همش استرس دارن ک ی وخ سرما نخوری )

وقتی یه نفر از دست مادر پدرش دو حالت بیشتر وجود نداره

1. یا مادر پدرش حق داشتن ( و حرف یا کار درستی رو کردن ک به نفع ادمه ) 

یا 

2.یا مادر و پدر اشتباه کردن ولی نیتشون خوبی رسوند به فرزندشون بوده  ( و حرف یا کار نادرستی کردن ک ب نفع ادم نبوده )

پس

در حالت اول ک ادم نباید از مادر و پدر خودش ناراحت بشه و در حالت دومم هم که ناراحت شدن اوج نامردیه چون خود مادر پدر ب اندازه کافی ناراحتن

دوباره پس :

کلا ادم نباید از پدر یا مادرش ناراحت بشه

پ.ن

قدر پدر و مادرانتون رو بدونید وقتی ازدستشون دادید فقط میتونید براشون فاتحه بفرستید