بعضی افراد آزادیه بیان رو با ازادی دهان ( ناسزا گویی ) اشتباه گرفتن

یه مقاله می نویسن توش به صد نفر و گروه توهین میکنن . ازشونم که انتقاد میکنی . میگن ازادیه بیان