پادشاهی اسکاتلند کشوری مستقل در اروپای شمالی بود که براساس داستان های سنتی در ۸۴۳ میلادی تاسیس شد و تا ۱۷۰۷ ، که در اتحاد با انگلستان پادشاهی متحده بریتانیا را تشکیل داد

پادشاهی اسکاتلند در قرون وسطا کشوری مستقل بود. پیوند اسکاتلند با انگلستان به شکل رسمی در سال ۱۶۰۳ آغاز شد که جیمز ششم، پادشاه اسکاتلند تاج و تخت انگلستان را به ارث برد و به شاه جیمز اول در این کشور هم بدل شد. اسکاتلند و انگلستان هنوز روی کاغذ از هم جدا بودند اما تاج پادشاهی هر دوی این کشورها را به طوری اتفاقی یک نفر بر سر گذاشت. این شرایط تا تصویب «قانون اتحاد بریتانیا» در سال ۱۷۰۷ که پادشاهی‌های انگلستان و اسکاتلند را تا امروز به یکدیگر ملحق ساخته، ادامه داشت.
اون زمان ایرلند همراه انگلیس بود(نمیدونم اشغال یا اتحاد فقط میدونم امضای قرار داد الحاق به بریتانیا صد سال بعد از اسکاتلند بوده سال 1803. اما قبل اونم در اختیار بریتانیا بوده )

پ.ن
هنگام تشکیل بریتانیا ولز جزئی از انگلیس بود برای همین از پرچم ولز برای طراحی پرچم بریتانیا استفاده نشد ( فقط از اسکاتلد -انگلیس - ایرلند )استفاده شده