چند ماه پیش اوایل سال 95 داشتم فیسبوکمو چک میکردم دیدم یه پیج ضد مذهب پست گذاشته :

اقای مکارم شیرازی گفته تعطیلات غیر مذهبی به کشور اسیب می رساند 

پ.ن: نه که تو تعطیلات مذهبی بساط منبر رفتنشون درسته ضرر نمیزنه

من این خوندم و به قدری غیر منطقی به نظرم رسید که تو نظراتش درخواست منبع برای خبرش کردم و اونم این گذاشت :

منبع خبر .

 چکش کنید . تو گوگلم سرچش کنید 


اقا مام رفتیم منبع رو چک کردیم دیدیم نوشته تعطیلت غیر رسمی و همگانی که هدف اقای مکارم چیزی نبود به غیر از تعطیلات طولانی مدت عید نوروز (هفته اخر اسفند و دو هفتهیه اول فروردین )

تازه اقای مکارم خودش پیش قدم شده و حوزه هارو از 7 فرودین یعنی یه هفته زود تر باز کرد

حالا من کاره به خوب یا بد بودن حرف اقای مکارم ندارم .


رفتم به ادمین سایت گفتم :

-من تو حرفای اقای مکارم چیزی به اسم غیر ذهبی ندیدم حالا چرا تو حرف مکارم رو تحریف میکنی ؟؟؟

-ادمین برگشت گفت منظورش همنه دیگه این اخوندا این جورین دیگه

-گفتم بابا تو اصل خبرو بگو بعد بنویس به نظر من منظور مکارم اینه.

دیگه جواب منو نداد

دو سه بار دیگه رفتم نظر گذاشتم ولی دریغ از جواب فقط بهم فحش میدادن

منم خسته شدم ول کردم

با خودم گفتم این صفحه که این طوری داره آشکار خبر رو تحریف میکنه معللوم نیست چند مورد دیگه این جوری داشته  و چقد یواشکی خبر هارو تحریف کرده

حالا چقدر از بیندگان اون صفحه میرن اصل خبر رو چک میکنن ؟

فکر میکنم نزدیک صفر نفر

فقط میان می خوننش یه فحش میدن و میگن وضع مملکت چقد خرابه. 

الکی الکی با یه خبر دروغ نظر مردم رو به یه چیزی عوض میکنن.